За eCall

eCall По отношение на eCall базиран на Европейският телефон за спешни инциденти 112, за всички точки за приемане на информация за обществена безопасност (PSAP) в държавите членки, ще бъде изискано да приключат с необходимото надграждане и оценка на съответствието до 1 октомври 2017 г. След 31 март 2018 г. всички нови леки и лекотоварни моторни превозни средства продадени в Европейският съюз трябва да са оборудвани с eCall устройство базирано на 112. eCall е инициирано обаждане към 112, задействано ръчно от пътниците или автоматично, веднага след като сензор регистрира данни за сериозен удар. След активиране, eCall изгражда гласова връзка със съответната точка за приемане (PSAP) Изпозвайки гласовата линия, до оператора от (PSAP) се изпраща минимален набор от данни(MSD). Най важната информацияо са точни координати за мястото на инцидента, марка и модел на превозното средство. Информацията за мястото на инцидента е жизненоважна за спасителните екипи, тя спомага за по-бързата и ефективна реакция и им позволява да пристигнат по-бързо. Спестеното време се превръща в спасени животи. eCall за тежкотоварни (включително опасни товари) и междуселищни автобуси Целите са:

  • Запазване живота на водачите и пътниците
  • Предотвратяване излагането на опасност на живота на участниците и спасителните служби в инцидент с опасни товари, също така и предотвратяване зъмърсяването на околната среда от опасните товари.

eCall за двуколесни превозни средства (PTW) Значително се различава от eCall за леки автомобили по:

  • Предполагаемо отделяне на водача от превозното средство поради динамичните особености на превозното средство
  • Идентификация на падането (със или без сблъсък на превозното средство с твърд обект)
  • Гласова връзка не присъства или не може да се изгради
  • Динамика на катастрофата с различни травми по вид и сложност.

Дейността по отношение на NG112 eCall се изразява в наблюдение на промените в мобилните, комуникационни технологии, и как те биха могли да подобрят преживяването на потребителите при използване на eCall, например по-бърз трансфер на данните, нови сензори и др. Интеграция на данните: при всяко приемане на eCall във PSAP, без значение дали е обществен или личен eCall, има изисквания за приемане и обработка на данните. Също така е необходимо да се познават и обработват данните като се има предвид преминаването на PSAP в ерата на цифровизацията към други типове обаждания към 112 и данни получени от обществото. Как работи eCall

i_HeERO Graphic v3 2016

eCall спасява живот Да се получи незабавно информация за инцидент с транспортно средство и да е с точно указано местоположение, намалява времето за реакция на службите за спешно реагиране с 50 % в селските райони и с 40 % в градските части. Благодарение на това спечелено време, с eCall се очаква да се спасят няколкостотин живота в Европейският съюз всяка година, като същевременно се намалява тежестта от десетки хиляди травми. Пътните инциденти струват на ЕС около 160 милиарда евро за година, но ако всички автомобили са оборудвани с eCall система, до 20 милиарда евро могат да се спестят годишно. eCall ще бъде задължителен в ЕС, и действащ в Исландия, Норвегияи Швейцария. Русия е разработила подобна система – ERA GLONASS. ЕС и Русия работят заедно, за да направят eCall и ERA GLONASS съвместими, така че eCall да работи в Русия и ERA GLONASS в ЕС.