Ohledně eCall

eCall V souvislosti se zaváděním služby eCall poskytovaném na bázi jednotného evropského čísla tísňového volání 112 musí všechny členské státy zajistit nezbytnou modernizaci center tísňových volání a provést u nich posouzení shody a to nejpozději do 1. října 2017. Všechna osobní a lehká užitková vozidla vyrobená po 31. březnu 2018 budou povinně vybavená palubní jednotkou eCall. Služba eCall je založena na bázi tísňové linky 112, která se aktivuje automaticky poté, co palubní jednotka na základě určitých podmínek vyhodnotí nastalou kolizi (např. prostřednictvím senzorů vozidla), či poté, co posádka vozidla manuálně aktivuje službu eCall prostřednictvím tlačítka umístěném uvnitř vozidla. Po aktivaci služby eCall se prostřednictvím hlasové linky přenese tzv. minimální soubor dat do informačního systému operátora centra tísňového volání 112. Mezi nejvýznamnější údaje přenášené v minimálním souboru dat patří poloha místa nehody a výrobce a typ vozidla. Informace o místě nehody je velmi zásadní pro záchranné složky, kterým tyto údaje umožňují zkrátit dobu příjezdu na místo nehody. Zkrácení této doby může zachránit lidské životy. eCall pro nákladní vozidla (včetně těch přepravujících nebezpečné věci) a pro autobusy pro dálkovou dopravu Cíle jsou:

  • zachránit životy řidičů a cestujících
  • zabránit ohrožení života lidí (včetně členů záchranných složek), kteří se nacházejí poblíž místa nehody nákladního vozidla přepravujícího nebezpečné věci stejně jako zabránit znečištění životního prostředí

eCall pro jednostopá motorová vozidla Významné rozdíly v případě cestujících osobních a lehkých užitkových vozidel:

  • v případě kolize je velmi pravděpodobné, že se řidič může nacházet na jiném místě než jednostopé motorové vozidlo
  • identifikace pádu řidiče jednostopého motorového vozidla (mohou nastat dvě situace, vozidlo narazí do pevné překážky anebo nikoliv)
  • technické zajištění hlasového spojení operátora centra tísňového volání 112 s řidičem je sice technicky možné, ale v současné době nejsou jednostopá vozidla standardně vybavena technickým zařízením, který by hlasové spojení umožnilo
  • dynamika nárazu je v případě jednostopých vozidel velmi rozličná oproti osobním vozidlům, s čímž souvisí i rozdíl v závažnosti zranění řidiče a cestujícího
  • Aktivity v oblasti služby eCall nové generace (NG112 eCall) se zaměřuje na změny v technologiích mobilních komunikací a jak tyto změny (např. rychlejší přenos dat, nové sensory) mohou napomoci ke zlepšení služby eCall ve vztahu k uživatelům.

Aktivity v oblasti služby eCall nové generace (NG112 eCall) se zaměřuje na změny v technologiích mobilních komunikací a jak tyto změny (např. rychlejší přenos dat, nové sensory) mohou napomoci ke zlepšení služby eCall ve vztahu k uživatelům. Integrace dat: pokaždé, kdy centrum tísňového volání 112 přijme tísňový hovor z palubní jednotky eCall nebo veřejné tísňové linky 112, je operátor centra povinen tento hovor přijmout a vyhodnotit jej. Dále je velmi důležité, aby centra tísňových volání 112 byla schopna přijmout a zpracovat data z různých zdrojů tísňových volání 112 (zdrojem může být palubní jednotka osobního vozidla, nákladního vozidla či přepravované věci, jednostopého vozidla, autobusů nebo z linky tísňového volání 112). Jak služba eCall pracuje

i_HeERO Graphic v3 2016

eCall zachraňuje životy Okamžitý příjem informace o kolizi a jejím místě snižuje reakční dobu záchranných složek až o 50% na silnicích mimo město a až o 40% na komunikacích v městských oblastech. Díky snížení reakční doby se očekává, že služba eCall přispěje ke snížení počtu usmrcených a to řádově stovek životů za rok v EU a u desítek tisíc zranění sníží jejích závažnosti a následky. Náklady silničních nehod jsou v EU vyčísleny na 160 miliard EUR za rok, pokud by všechna vozidla byla vybavena palubní jendotkou eCall lze očekávat snížení těchto nákladů až o 20 miliard EUR ročně. Zavedení služby eCall je členským státům EU dáno za povinnost. Mimo EU bude služba eCall zavedena také v Islandu, Norsku a Švýcarsku. Ruská federace vyvinula obdobný system nazývaný ERA GLONASS. EU a Ruska federace spolupracují na zajištění interoperability služby eCall a systému ERA GLONASS tak, aby palubní jednotky eCall mohli využívat systém ERA GLONASS a obráceně, aby palubní jednotky ERA GLONASS mohly komunikovat v systému eCall.