Tietoja eCallista

eCall-hätäviestipalvelu Kaikkien jäsenvaltioiden hätäkeskusten on oltava päivitettyinä 1.10.2017 mennessä yleiseurooppalaiseen hätänumeroon 112 perustuvaa eCall-hätäviestipalvelua varten. Myös tähän liittyvän vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on oltava tehtynä. Kaikki 31.3.2018 jälkeen tyyppihyväksyttävät, Euroopan unionin alueella myytävät henkilöautot ja kevyet pakettiautot on varustettava 112-hätänumeroon perustuvalla eCall-järjestelmällä. eCall on numeroon 112 soitettava hätäpuhelu. eCall-puhelun käynnistää joko ajoneuvossa oleva henkilö manuaalisesti tai ajoneuvon järjestelmä automaattisesti silloin, kun ajoneuvossa oleva tunnistin tai tunnistimet ovat havainneet kovan törmäyksen. Käynnistymisen jälkeen eCall-järjestelmä avaa puheyhteyden lähimpään hätäkeskukseen. Järjestelmä lähettää vähimmäistiedot tapahtumasta datapakettina äänikanavaa käyttäen hätäkeskuspäivystäjälle. Tärkeimpinä tietoina ovat onnettomuuspaikan tarkka paikkatieto sekä ajoneuvon merkki ja malli. Tarkka tieto onnettomuuspaikan sijainnista mahdollistaa pelastushenkilöstön nopeamman pääsyn paikalle. Säästetty aika säästää myös ihmishenkiä. eCall-hätäviestipalvelu raskaille ajoneuvoille (myös vaarallisten aineiden kuljetuksille) ja kaukoliikenteen linja-autoille Palvelun tavoitteena on

  • säästää ihmishenkiä – sekä kuljettajia että matkustajia
  • estää tilanteet, joissa vaarallinen lasti vaarantaa onnettomuudessa osallisena olevien ja pelastushenkilökuntaan kuuluvien henkilöiden hengen, sekä estää tilanteet, joissa vaarallinen lasti saastuttaa ympäristöä.

eCall-hätäviestipalvelu kaksipyöräisille ajoneuvoille Moottoripyöräonnettomuuksissa kuljettajan ja ajoneuvon erkaantuminen toisistaan on todennäköistä ajoneuvon dynamiikan ominaispiirteiden takia. Tyypillistä näille onnettomuuksille verrattuna henkilöauto-onnettomuuksiin ovat myös erilaiset loukkaantumismallit ja loukkaantumisen vakavuusasteet. Palvelun tärkeimmät erot henkilöautojen eCall-palveluun verrattuna ovat seuraavat:

  • tunnistetaan ajoneuvon kaatuminen joko ilman törmäystä ja sen törmättyä kiinteään esteeseen
  • puheyhteys ei ole käytettävissä tai sitä ei voida muodostaa.

NG112 eCall-työssä seurataan matkaviestintätekniikan muutoksia ja sitä, kuinka muutokset voivat auttaa parantamaan eCall-palvelua käyttäjän kannalta esimerkiksi nopeamman tiedonsiirron ja uusien tunnistimien kautta. Tietojen integrointi: Aina kun hätäkeskus vastaanottaa eCall-puhelun, tulipa puhelu sitten julkisen tai kaupallisen järjestelmän kautta, hätäkeskuksen tulee kyetä vastaanottamaan ja hallitsemaan tietoja onnettomuudesta. Digitaalisella aikakaudella hätäkeskusten edellytetään pystyvän käsittelemään monentyyppisiä hätäpuheluja ja tienkäyttäjiltä saatavia tietoja. Kuinka eCall toimii?  

i_HeERO Graphic v3 2016

eCall säästää ihmishenkiä Kun törmäyksen tapahtumisesta ja tapahtumapaikan sijainnista saadaan tarkka tieto, lyhenee hätäpalvelujen vasteaika maaseudulla 50 % ja kaupunkialueilla 40 %. Tämän ajansäästön ansiosta eCall-palvelun arvioidaan säästävän vuosittain useita satoja ihmishenkiä Euroopan unionin alueella ja lieventävän kymmenien tuhansien loukkaantuvien vammoja. Maanteillä tapahtuvat törmäykset aiheuttavat EU:n alueella noin 160 miljardin euron kustannukset vuosittain. Jos kaikissa autoissa olisi eCall-järjestelmä, voisivat nämä kulut vuosittain olla jopa 20 miljardia euroa alhaisemmat. eCall-hätäviestipalvelu tulee pakolliseksi EU:n alueella, ja lisäksi se alkaa toimia Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä. Venäjä on kehittänyt vastaavan järjestelmän, jonka nimi on ERA-GLONASS. EU ja Venäjä tekevät yhteistyötä saadakseen eCall- ja ERA-GLONASS -järjestelmät yhteentoimiviksi niin, että eCall toimii myös Venäjällä ja ERA-GLONASS EU:n alueella.